10 kohdan ohjelma – Kolmas tie

10 kohdan ohjelma - Kolmas tie

null
 • 1. saksalaisen sosialismin luominen

  Puolueen tavoitteena on saksalaisen sosialismin muodostaminen, joka on kaukana ihmisiä riistävästä kapitalismista yhtä paljon kuin egalitaristinen kommunismi.

 • 2. Kansallinen talous (alueellinen)

  Puolueen tavoitteena on kaikkien avainasemassa olevien teollisuuden alojen kansallistaminen,kuten julkiset palvelut ja terveydenhuolto,pankit,vakuutusyhtiöt ja suuret yhtiöt. Omavaraisuuden palauttamiseksi peruselintarvikkeiden tuotannossa,on välttämätöntä tukea itsenäistä yksityisyrittäjyyttä, perheyrityksiä sekä erityisesti maataloudellisia kohteita.

 • 3. Valtiomme tarvitsee saksalaisia lapsia

  Väestöpolitiikan perusteena pidämme välttämättömänä tukea suurperheitä ,ehkäistäksemme saksalaisten häviämistä sukupuuttoon. Puolue vaatii kuolemanrangaistuksen käyttöönottoa lasten murhista ja muista vakavista rikoksista.

 • 4. Kotimaamme säilyttäminen

  Säilyttääksemme Saksan kansan ja sen kansallisen identiteetin,Saksan globalistinen miehitys ja jatkuva turvapaikkajärjestelmän hyväksikäyttö tulee pysäyttää välittömästi. Rikolliset ja pitkäaikaistyöttöminä pysyvät ulkomaalaiset tulee karkottaa.

 • 5. Kansalaisoikeuksien ja vapauden vahvistaminen

  Puolue taistelee päättäväisesti lisääntynyttä tarkkailua ja rajoituksia vastaan ,jotka ovat kohdistettu ihmisten yksityisyyteen ja vapaa-aikaan. Rikoslain tietyt kohdat ja hallituksen valvontavaltuudet on hävitettävä.

 • 6. Yhtäläiset oikeudet kaikille saksalaisille

  Jokaisella saksalaisella on oikeus henkilökohtaiseen omaisuuteen,uskonnonvapauteen,taloudenpitoon,terveydenhoitoon,oikeus kouluttautua ja kehittyä,oikeus kulttuuriin ja vapaa-aikaan,eläketurvaan ja oikeus tehdä töitä. Puolue on jokaiselle kuuluvan minimipalkan kannalla.

 • 7. Ympäristönsuojelu on (kulttuurillisen/kansallisen) perinnön suojelua

  Puolueen tavoitteena on elinkelpoisen ympäristön palauttaminen, kansanterveyden edistäminen ja vaaliminen sekä Saksan kansan biologisen perimän säilyttäminen ja kehittäminen.

 • 8. Ei enää saksalaisen veren vuodatusta ulkomaisten intressien takia

  Puolue vastustaa ulkomaisten sotilaskohteiden perustamista ja läsnäoloa Saksan maaperällä. Aluerajojen ulkopuolella tapahtuviin sotiin osallistuminen ei tule kysymykseen. Olemme Natosta vetäytymisen kannalla.

 • 9. Eurooppalaisen Liittouman luominen

  Puolueen tavoitteena on erota Euroopan Unionista (EU) ja luoda Eurooppalainen Liittouma joka perustuu saman kulttuurisen ja historiallisen taustan omaaviin alueisiin ja näin ollen on kansan tahdon ja suvereniteetin mukainen.

 • 10. Saksa on suurempi kuin Saksan tasavalta

  Puolueen tavoitteena on suuren Saksan palauttaminen sen alkuperäisiin mittoihinsa rauhanomaisesti ja kansainvälisen lain mukaisesti.

Kolmas tie-puolueen kansallinen identiteetti

null

Kolmas tie-puolue on kansallinen,vallankumouksellinen ja sosialistinen. Nämä kolme asiaa yhdessä luovat kokonaisvaltaisen poliittisen,sosiaalisen ja henkisen elämän kokonaisuuden,joka on välttämätön ja oleellinen osa saksalaisen yhteiskunnan luomisessa. Meidän identiteettimme,jokaisen puolueen jäsenemme identiteettinä, on olla kansallinen ja sosialistinen. Tämän ilmentymänä toimii vallankumouksellinen toiminta elämän jokaisella osa-alueella.

Käytännössä, Kolmas tie-puolueen käytännön vaatimukset ovat:

 • Me olemme KANSALLISIA

  Koska kansamme uudistaminen,kansallisten tavoitteiden toteuttaminen voidaan saavuttaa vain ja ainoastaan kansallisella tasolla. Kansalliset tavoitteet,poliittisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta,ovat edellytykset turvata kansamme selviytyminen elinvoimaisena yhteisönä

 • Me olemme VALLANKUMOUKSELLISIA

  Koska sosiaalisen elämän kehityskulku on mahdollista saavuttaa vain ja ainoastaan kansamme toimesta,on välttämätöntä uudistaa kansamme henkinen ja poliittinen ajattelutapa. Tässä tapauksessa ,vallankumouksellista on, että meidän tavoitteenamme on kokonaan uusi suunta,poliittisesti ja kulttuurisesti. Tahdomme nähdä Saksan kansan elämän keskipisteenä ja irrottautua kansainvälisistä ja kapitalistisista ideologioista kohti kehittynyttä,sosialistista ja kansallista valtiota. Vallankumouksellista on, kokonaisvaltainen uudistus kaikilla kansallisen elämän osa-alueilla. Ideologiamme on kaiken käsittävä.

 • Me olemme SOSIALISTISIA

  Me tavoittelemme yhteiskunnallista järjestystä kansallemme. Järjestystä, joka käsittää ihmiset yhteisönä, jossa jokaisella on rooli täytettävänään kokonaisuuden hyväksi. Joten iskulauseemme olkoon: YHTEISÖN etu YKSILÖN edun edellä!Tiedostamme jokaisen henkilökohtaisen arvon ja panoksen olevan erottamaton osa yhteisöä. Emme halua väheksyä kenenkään omaa persoonallisuutta tasapäistämällä kaikkia tai tekemällä kaikista samanlaisia niin kuin kommunismissa. Me haluamme korostaa ja rohkaista jokaista yksilöä tavoittelemaan korkeampaa suorittamista kansan hyväksi.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×