10 Puncte Pentru Germania

Programa de 10 puncte a partidului A TREIA CALE

null
 • 1. Crearea unui socialism german

  Țelul partidului A TREIA CALE este crearea unui socialism german departe de capitalismul exploatator, cât și de comunismul egalitarist.

 • 2. Economie populară strâns legată de glie

  Scopul partidului A TREIA CALE este colectivizarea tuturor industriilor cheie, a întreprinderilor necesare susținerii traiului comun, a băncilor, asigurărilor, cât și a marilor întreprinderi.  Pentru redobândirea autarhiei Germaniei în ceea ce privește alimentele de bază trebuie susținute întreprinderile mici și de familie, cât și agricultura germana în general.

 • 3. Țara are nevoie de copii germani

  Baza politicii demografice a partidului A TREIA CALE este o susținere consecventă a familiilor cu mulți copii pentru a preveni moartea poporului (Volkstod). Partidul A TREIA CALE cere introducerea pedepsei cu moartea pentru abuzul sexual asupra copiilor și pentru alte crime capitale.

 • 4. Păstrarea patriei

  Pentru menținerea identității naționale a poporului german trebuie oprite înstrăinarea Germaniei și abuzul continuu al dreptului la azil. Azilanți criminali, dar și șomeri trebuie dați treptat afară.

 • 5. Sporirea drepturilor și libertăților cetățeanului

  Partidul A TREIA CALE luptă împotriva controlării  și restricțiilor crescânde în spațiul privat și public. Paragrafe ce interzic opinia personală și permit statului urmărirea cetățenilor trebuie șterse total din Codul Penal.

 • 6. Dreptate pe plan social pentru toți germanii

  Fiecare german are dreptul la proprietate privată, la libera mărturisire a credinței, la locuință, la îngrijire medicală, la formare profesională, la timp liber și delectare culturală, la pensie și dreptul, cât și obligația la muncă. Partidul A TREIA CALE cere introducerea salariului minim pe economie garantat de lege.

 • 7. Protecția mediului este Protecția patriei

  Scopul partidului A TREIA CALE este crearea, respectiv redobândirea unui mediu în care merită să trăiești, păstrarea și dezvoltarea substanței biologice a poporului și promovarea sănătății.

 • 8. Nu dăm sânge german pentru interese străine

  Partidul A TREIA CALE refuză orice staționare sau întreținere a bazelor militare străine pe teritoriul german. O participare la intervenții militare a armatei în afara țării este exclusă categoric. Scopul Partidului A TREIA CALE este ieșirea Germaniei din NATO.

 • 9. Crearea unei confederații europene

  Țelul partidului A TREIA CALE este ieșirea din UE și crearea unei confederații europene pe baza culturilor europene, cât și istoriei comune, care va fi purtată de voința și suveranitatea popoarelor europene.

 • 10. Germania este mai mare decât RFG

  Scopul Partidului A TREIA CALE este restabilirea pașnică a Germaniei întregi în granițele sale date de dreptul internațional.

Convingerea noastră

null
 • Suntem naționaliști

  Pentru că înnoirea neamului, adică realizarea țelurilor naționale, se poate atinge doar la nivel național. Țelurile naționale sunt  d.p.d.v. politic, dar și cultural încercările de a garanta supraviețuirea poporului ca  și comunitate dată de legile naturii.

 • Suntem revoluționari

  Pentru că înnoirea vieții sociale poate fi atinsă doar prin și pentru poporul nostru, introducându-se o înnoire mentală totală. Revoluționar este deci, că dorim o direcție cu totul nouă, atât în plan politic, cât și cultural. Voința noastră percepe poporul german ca mijlocul vieții și vrea să depășească ideologiile internaționale și capitaliste, promulgând un stat socialist și național. Elementul revoluționar în acest context este înnoirea totală a vieții naționale în toate aspectele ei. Noi vedem ideologia noastră ca fiind întreagă.

 • Suntem Socialiști

  Pentru că urmărim o ordine socială dreaptă în cadrul poporului nostru. O ordine socială care privește poporul drept comunitate, în care fiecare individ are sarcina sa de îndeplinit spre binele întregului popor. Deci deviza trebuie să sune: De la EU la NOI.

  Însă suntem și conștienți, că valoarea personalității pentru comunitate este una deosebită. Și astfel nu vrem să asuprim personalitatea individului prin uniformizarea, respectiv egalizarea lui, cum a fost în comunism, ci dorim să stimulăm și să promovăm personalitatea., pentru a da fiecăruia posibilitatea de a da ce are mai bun pentru întregul neam.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×