Desetibodový program – TŘETÍ CESTA

Desetibodový program - TŘETÍ CESTA

null
 • 1. Vybudování německého socialismu

  Cílem strany TŘETÍ CESTA (DER DRITTE WEG) je vybudování německého socialismu, zásadně odlišného od vykořisťovatelského kapitalismu a rovnostářského komunismu.

 • 2. Lidové hospodářství

  Cílem strany TŘETÍ CESTA (DER DRITTE WEG) je znárodnění všech klíčových odvětví průmyslu, provozů pro pokrytí základních potřeb, bank, pojišťoven a všech velkozávodů. K obnovení potravinové soběstačnosti Německa je třeba výrazně podporovat hospodářství soukromníků, rodinných provozů a zemědělců.

 • 3. Země potřebuje německé děti

  Základem populační politiky strany TŘETÍ CESTA (DER DRITTE WEG) je podpora rodin s více dětmi. Tím bude odvráceno vymírání našeho národa. Strana TŘETÍ CESTA požaduje obnovení trestu smrti za vraždu spáchanou na dítěti a další hrdelní zločiny.

 • 4. Zachování vlasti

  Pro zachování národní identity německého lidu je třeba zastavit zaplavování země cizinci a zneužívání azylového řízení. Zločinné a dlouhodobě nezaměstnané cizince je třeba postupně vykázat z Německa.

 • 5. Posílení občanských práv

  Strana TŘETÍ CESTA rozhodně bojuje proti sledování a omezování svobody občanů v soukromých a veřejných prostorech. Zákony kriminalizující svobodné vyjádření názoru a prostředky státu ke špiclování občanů je třeba zrušit.

 • 6. Sociální spravedlnost pro všechny Němce

  Každý Němec má právo na osobní vlastnictví, náboženskou svobodu, bydlení, lékařskou péči, vzdělání, kulturu a volný čas, na zajištění ve stáří a má právo a povinnost pracovat. Strana TŘETÍ CESTA požaduje zavedení zákonné minimální mzdy.

 • 7. Ochrana přírody je ochrana vlasti

  K cílům strany TŘETÍ CESTA patří obnova životního prostředí a zachování a vývoj biologické substance našeho národa a jeho zdraví.

 • 8. Ani kapka německé krve za cizí zájmy

  Strana TŘETÍ CESTA odmítá umístění cizích vojenských základen na německém území. Účast armády na zahraničních misích je kategoricky vyloučena. Cílem strany je vystoupení z NATO.

 • 9. Vytvoření evropské konfederace

  Cílem strany TŘETÍ CESTA je vystoupení z EU a vytvoření evropské konfederace na základě evropských kultur a společné historie, která bude nositelkou vůle a suverenity evropských národů.

 • 10. Německo je větší než SRN

  Cílem strany je obnovení původních hranic Německa mírovou cestou.

Kdo jsme?

null
 • Jsme pronárodní

  Protože obnova našeho národa a prosazení národních cílů je možné jen na národní úrovni. Národními cíli rozumíme v politickém i kulturním smyslu zajištění přirozené existence naší společnosti.

 • Jsme revoluční

  Ozdravení naší národní společnosti je možné dosáhnout jen úplnou změnou politického myšlení. Revoluční tedy znamená, že usilujeme o zcela nový politický a kulturní směr. Takový, který považuje německý lid za svůj centrální bod, překonává mezinárodní a kapitalistické ideologie a směřuje k pokročilému socialistickému a lidovému státu. Revoluce ovlivní náš národ na všech úrovních, náš světonázor se projevuje ve všech aspektech života v naší společnosti.

 • Jsme socialističtí

  Protože usilujeme o spravedlivé uspořádání společnosti. Takové uspořádání společnosti, ve kterém každý jedinec musí plnit svůj úkol v zájmu celého lidu. Naše heslo musí znít: od JÁ k MY.

  Jsme si však vědomi, že hodnota osobnosti jednotlivce je pro společnost velmi významná. Nechceme ji tedy potlačovat tím, že vše – podobně jako komunisté – sjednotíme. Naopak chceme jednotlivce podporovat a motivovat k tomu, aby každý využil naplno svých sil a pracovních schopností pro náš lid.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×