10 pont Németországnak

10 pont Németországnak

null
 • 1. A német szocializmus megteremtése

  A HARMADIK ÚT párt célja egy olyan német szocializmus megteremtése, amely távol áll a kizsákmányoló kapitalizmustól és az egalitárius kommunizmustól.

 • 2. Helyhez kötött nemzetgazdaság

  A HARMADIK ÚT célja az összes kulcsfontosságú iparág, a közszolgáltatások, a bankok, a biztosítótársaságok és az összes nagyvállalat államosítása. Németország alapvető élelmiszerekből való önellátásának helyreállítása érdekében az egyéni és családi gazdaságok és a mezőgazdaság önellátását különös mértékben kell előmozdítani.

 • 3. Német gyermekekre van szüksége az országnak

  A HARMADIK ÚT párt népesedéspolitikájának alapja a sokgyermekes családok következetes támogatása a fenyegető nemzethalál elhárítása érdekében. A HARMADIK ÚT párt a halálbüntetés bevezetését követeli a gyermekgyilkosságért és más főbenjáró bűncselekményekért.

 • 4. A haza megőrzése

  A német nép nemzeti identitásának megőrzése érdekében azonnal véget kell vetni Németország túlzott elidegenítésének és a menedékkérőkkel szembeni folyamatos visszaéléseknek. A bűnözőket és a tartósan munkanélküli külföldieket fokozatosan ki kell utasítani Németországból.

 • 5. A polgári jogok és szabadságjogok megerősítése

  A HARMADIK ÚT párt határozottan ellenzi a polgárok egyre fokozódó megfigyelését és korlátozását mind a magán-, mind a közszférában. A büntető törvénykönyv közvéleményre vonatkozó paragrafusait és az államnak az emberek utáni kémkedésre vonatkozó hatáskörét pótolhatatlanul el kell törölni.

 • 6. Szociális igazságosság minden németnek

  Minden németnek joga van a személyes tulajdonhoz, a szabad vallásgyakorláshoz, a lakhatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és továbbképzéshez, a kulturális és szabadidőhöz, az öregségi nyugdíjhoz, valamint a munkához való joghoz és kötelességhez. A HARMADIK ÚT párt ezért a törvényes minimálbér bevezetését is követeli.

 • 7. A környezet védelme a haza védelme

  A HARMADIK ÙT pàrt célja az elérhetô környezet megteremtése, illetve helyreàllítàsa, az egészségfejlesztés, valamimt a német nép biològiai anyagànak megôrzése és fejlesztése.

 • 8. Nincs német vér külföldi érdekekért

  A HARMADIK ÚT párt elutasítja külföldi katonai támaszpontok német területen való elhelyezését és fenntartását. A hadsereg külföldi hadműveleteiben való részvétel kategorikusan kizárt A HARMADIK ÚT párt célja Németország kilépése a NATO-ból.

 • 9. Európai Konföderáció létrehozása

  A HARMADIK ÚT párt célja az Európai Unióból (EU) való kilépés és az európai kultúrák, valamint a közös történelem alapján egy európai konföderáció létrehozása, amelyet az európai népek akarata és szuverenitása támogat.

 • 10. Németország nagyobb, mint az NSZK

  A HARMADIK ÚT párt célja egész Németország békés, nemzetközi jog szerinti visszaállítása a saját határain belül.

Önképünk

null
 • NEMZETIEK vagyunk

  Mert nemzetünk megújulása csak nemzeti szinten, azaz a nemzeti célok megvalósításával érhető el. A nemzeti célok politikai és kulturális értelemben is olyan törekvések, amelyek népünk mint természetes közösség fennmaradását biztosítják.

 • FORRADALMÁROK vagyunk

  Mert a társadalmi életnek ezt a megújulását népünk által és népünkért csak a politikai gondolkodás teljes szellemi megújulásával lehet elérni. Forradalmi tehát az, hogy teljesen új irányba törekszünk, politikailag és kulturálisan egyaránt. A mi akaratunk a német népet tekinti az élet középpontjának, és a nemzetközi és kapitalista ideológiákat akarja legyőzni, egy progresszív szocialista és nemzeti állam felé. Ennek forradalmi aspektusa a teljes megújulás a nemzeti élet minden szintjén. Világképünket holisztikusnak tekintjük.

 • SZOCIALISTÁK vagyunk

  Mert mi egy igazságos társadalmi rendre törekszünk népünkön belül. Olyan társadalmi rend, amely az embereket közösségnek tekinti, amelyben minden egyénnek az egész nép érdekében kell teljesítenie feladatát. Következésképpen a szlogenünk csak ez lehet: Az ÉN-től a MI-ig!

  Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy a személyiség értéke nagyon fontos a közösség számára. Ezért nem akarjuk elnyomni az egyén személyiségét azzal, hogy mindent szabványosítunk vagy mindent egyformává teszünk, ahogyan az a kommunizmusban történt. Inkább a személyiséget akarjuk előmozdítani és megkövetelni, hogy minden egyes emberben a lehető legnagyobb alkotóerőt érjük el az egész nemzet számára.

Deutsche Sprache
Englische Sprache
Spanische Sprache
französische sprache
Russische Sprache
Italienische Sprache
schwedische sprache
finnische sprache
niederländische sprache
rumänische sprache
Tschechische Sprache
Polnische Sprache
×

Schneller und einfacher Kontakt über WhatsApp - Einfach auf den unteren Button klicken!

 

Kontakt über Threema unter der ID:
Y87HKB2B

×